Обращение к Патанджали в традиции Айенгар йоги

Каждое практическое занятие йоги по системе Айенгара начинается с традициионного приветствия Патанджали:

 

yogena cittasya padena vācāṁ

malaṁ śarīrasya ca vaidyakena

yo’pākarottaṁ pravaraṁ munīnāṁ

patañjaliṁ prāñjalirānato’smi

ābahu puruṣākāraṁ

śaṅkha cakrāsi dhāriṇaṁ

sahasra śīrasaṁ śvetaṁ

pranamāmi patañjalim

aum śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ